Tieto on meidän — kansalaisaloite Ylen tekstisisältöjen turvaamiseksi aloitti kannatusilmoitusten keräämisen

TIEDOTE — JULKAISUVAPAA HETI

Aloitteen tarkoituksena on suojata Ylen tekstimuotoisia sisältöjä ja turvata sananvapaus, suomenkielisen maksuttoman journalismin saatavuus, sekä yhdenvertainen oikeus tiedonsaantiin.

Tieto on meidän — kansalaisaloite Ylen tekstisisältöjen turvaamiseksi on läpäissyt oikeusministeriön tarkastuksen ja aloittanut kannatusilmoitusten keräämisen maanantaina 15.2.2021. Aloite on reaktio parhaillaan käsittelyssä olevalle lakiesitykselle, joka rajaisi merkittävästi Ylen sisältöjä.

Kansalaisaloitteella halutaan määritellä tekstimuotoinen journalistinen verkkosisältö osaksi Ylen palveluja. Luotettava ja helposti saavutettava tiedonvälitys on demokratian peruspilari ja kansalaisen perusoikeus.

Medialiiton kantelun seurauksena Euroopan komissio on viestinyt Yle-lain muutostarpeesta. Kantelussa väitetään, että Ylen tekstimuotoinen verkkojournalismi haittaa kaupallisen median toimintaedellytyksiä Suomessa, mutta tälle väitteelle ei kuitenkaan löydy tutkimuksellista näyttöä.

Komissio on käsitellyt kantelua vasta epävirallisella tasolla ja määrännyt käydyt neuvottelut salaisiksi. Helsingin ja Tampereen yliopistojen mukaan ratkaisut julkisen palvelun median tehtävien rahoituksesta, laajuudesta ja luonteesta tekee aina jäsenvaltio, ei Euroopan komissio tai mikään muukaan EU:n toimielin. Komission salaista ”alustavaa näkemystä” käytetään perusteluna esitetyille lakimuutoksille ilman, että edes kaikilla kansanedustajilla on mahdollisuus tutustua komission kannanottoihin. Toistaiseksi asiaa on tarkasteltu ainoastaan liiketoiminnallisesta ja kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta.

Hallituksen esityksen mukaan Yle ei voisi julkaista tekstimuotoista sisältöä ilman, että sisältö liittyy johonkin liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävään julkaisuun. Toteutuessaan tämä laki rajoittaisi sanan- ja lehdistönvapautta, suomenkielisen tekstijournalismin määrää, kansalaisten oikeutta yhdenvertaiseen tiedonsaantiin, sekä tiedon saavutettavuutta.

“Hallituksen valitsema linja ei mielestämme ole paras tapa reagoida komission viestiin. On jäsenvaltioiden päätäntävallassa, mitä haluamme Ylen tehtäviin kuuluvan ja tekstimuotoinen verkkosisältö on oikeudellisesti perusteltavissa. Jos tekstisisältöjen kirjaaminen Yle-lakiin ei korjaa komission kilpailupääosaston esittämää juridista ongelmaa, tulisi lakimuutos viedä Euroopan komission viralliseen käsittelyyn, eikä tyytyä Euroopan komission alustavaan näkemykseen. Tällöin tarkastelussa huomioitaisiin myös sananvapaus ja demokratia pelkkien kilpailullisten näkökohtien lisäksi”, toteaa aloitteen alullepanija Alexander Proctor.

Kansalaisaloitteen takana on 14-henkinen ryhmä Ryhmä koostuu pääasiassa puoluepoliittisesti sitoutumattomista opiskelijoista.

Tieto on meidän -kansalaisaloitteen sisältö perustuu Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteiseen lausuntoon.

Kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8023

Hallituksen lakiesitys: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_250+2020.aspx

Komission tiedonanto: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:FI:PDF

Medialiiton kantelu: https://www.medialiitto.fi/uutiset/yleisradion-lehdiston-kaltaiset-verkkopalvelut-komission-arvioitaviksi/

Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteinen lausunto: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1MfnAENZzIb0fmoP--B4cbRGmtb-4Y4Fq

Turussa 16.2.2021

Tiedustelut ja haastattelupyynnöt

0405082103

tietoonmeidan@gmail.com

Medialle: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/19ySf_4QAVYWuGMfHcm29A85P1pTW0pJQ

Kansalaisaloite Ylen tekstisisältöjen turvaamiseksi

Kansalaisaloite Ylen tekstisisältöjen turvaamiseksi